برای ارسال پیام آنلاین کلیک کنید
برای بستن کلیک کنید

افزایش فالوور اینستاگرامافزایش فالوور اینستاگرام instagram

تاریخ : 396/05/14 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی

افزایش فالوور اینستاگرام  instagram در جهت رونق بخشیدن به کسب و کار

نکته ای که برای کاربران اینستاگرام ایرانی حائز اهمیت است داشتن فالوور ایرانی اینستاگرام instagram است . شرکت آسایش در جهت رونق بخشیدن به کسب و کار صاحبان مشاغل اقدام به روش های نوینی برای تبلیغات کرده است . از جمله این روش ها افزایش تضمینی فالوور ایرانی اینستاگرام میباشد . شما با افزایش فالوور اینستاگرام خود میتوانید  گامی بلند در جهت دیده شدن دربین کاربران ایرانی  بردارید . به طوری که در ماه بین  3 هزار تا 6 هزار فالوور واقعی تخصصی و تضمینی ایرانی میتوانید جذب کنید. این فالوور ها به دلیل اینکه با هشتگ های مناسب و مرتبط با کسب و کار شماست و پیج های هدف جذب میشوند نتنها مورد دید آنها قرار  میگیرید بلکه با دیده شدن میان تمام پیج های ایرانی اینستاگرام مرتبط میتوانید روز به روز فالوور های خود را افزایش دهید. پس فرصت را از دست ندهید و هرچه سریع تر با ما تماس بگیرید.

برای مشاهده نمونه ( پیج های اینستاگرام ) ما کلیک کنید

افزایش-فالوور-اینستاگرام

افزایش فالوور ایرانی اینستاگرام

تاریخ : 396/05/29 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی

امروزه تمامی کسب و کارها و مشاغل معتبر جهانی بدون استثنا، در اینستاگرام صفحه (پیج) دارند.

یکی از تخصص های آسایش تیم، افزایش تخصصی فالوور اینستاگرام میباشد. موفقیت در اینستاگرام میتواند به موفقیت شما در کسب و کارتان بسیار کمک کند.

کاربران اینستاگرام، معمولا بر اساس تعداد فالوورهای پیج اینستاگرام شما، تصمیم میگیرند که از شما خرید کنند و یا خدمات دریافت کنند.

بنابراین بالا بودن تعداد فالوورهای پیج اینستاگرام شما، تاثیر زیادی بر افزایش فروش و رشد کسب و کار شما خواهد داشت.

از طرفی بسیاری از کسانیکه پیج اینستاگرام دارند، به دنبال جذب فالوورهای فیک میباشند. توصیه میشود هرگز این کار را انجام ندهند. واقعی بودن فالوورها، فعال بودنشان، تناسب بین تعداد لایکها، کامنتها، و تعداد فالوورهای پیج شما همگی روی کاربرانی که پیج شما را میبینند و قصد فالوو کردن دارند تاثیر میگذارد.

از طرفی گاهی اینستاگرام فالوورهای فیک را از سرور بانک اطلاعاتی خود پاک میکند، و این موضوع میتواند سبب ریزش سریع کاربران فیک شود و این موضوع به اعتبار صاحبان این پیج ها لطمه شدیدی وارد میکند.

افزایش تضمینی فالوور اینستاگرام

تاریخ : 396/05/29 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی

تعداد فالوورهایی که افزایش داده میشود و قابلیتها:

افزایش فالوور واقعی اینستاگرام (ماهیانه 3.000-6.000 حداقل)

این رشد متناسب با تعداد فعلی فالوور شما، و پتانسیل پیج تان متغیر خواهد بود.

رشد پیج شما با توجه به هشتگ های مرتبط به فعالیت شما

قابلیت افزایش فالوور به تفکیک منطقه جغرافیایی

قابلیت افزایش به تفکیک نوع جنسیت (آقا-خانم)

افزایش-فالوور-اینستاگرام

ما به چه روشی فالوور اینستاگرام instagram شما را افزایش میدهیم:

تاریخ : 396/05/29 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی
  1. بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت پیج شما
  2. تنظیم هشتگ های مرتبط با پیج تان
  3. شناسایی پیج های بسیار فعال رقبای تان
  4. تجزیه تحلیل پیج های رقیب از نظر داشتن فالوورهای واقعی، کامنتهای بالا، لایکهای بالا
  5. شناسایی بازار هدف مشتریان شما
  6. شناسایی پیج هایی که بازار هدف تان آنها را فالوو میکنند.
  7. پس از اینکه تمام بررسی ها انجام شد، فرآیند جذب و افزایش تخصصی فالوورهای پیج شما آغاز میشود.
  8. در نهایت هم فالوورهای شما افزایش پیدا میکند، و هم اینکه افزایش کاملا هدفمند و مرتبط، و واقعی میباشد.
  9. بسته به نوع فعالیتتان و تعداد فالوور کنونی پیج تان، این رشد صورت میگیرد.

جدیدترین تکنیک ها برای فالوور گرفتن

تاریخ : 396/06/16 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی

تکنيک ھایی برای افزایش فالوور اینستاگرام:

تعریف فالوور فيک وفالوور واقعی در اینستاگرام: مسئله مھم این است که چه نوع از فالوورھا در اینستاگرام برای کسب و کار در فضای مجازی مھم و با ارزش می باشد. شاید گفتن این جمله که در اینستاگرام فالوور فيک نيز می تواند تا حدودی نسبت به فالوور واقعی در اینستاگرام دارای ارزش باشد چھره ی ھمراه با تعجب شنوندگان را نمایان سازد. اما چطور ممکن است فالوور فيک در اینستاگرام دارای ارزشی باشد که قابل گفتن است، اميدوارم تعجب نکنيد وقتی پاسخ به این پرسش را می شنوید که فالوور فيک در اینستاگرام می تواند زمينه ساز نوعی اعتماد سازی شود. از آنجا که فالوور واقعی در اینستاگرام در محيط کسب و کار بسيار موثر در جلب مشتری می باشد، اما از این نکته غافل نباشيم که جنبه ھای روانی قضيه نيز در محيط کسب و کار در اینستاگرام می تواند برای صاحبان مشاغل نيز بسيار با ارزش باشد. پس شاید گفتن این نکته که ھر دو نوع فالوور در اینستاگرام دارای اھميت خاصی می باشند خالی از لطف نباشد.

محبوبيت شبکه ی اجتماعی به نام اینستاگرام:

آمارھا نشان می دھد که شبکه ی اجتماعی به نام اینستاگرام در ميان مردم کشورمان ایران دارای محبوبيت قابل توجھی می باشد. حتما برای ھمه دانستن این نکته که چرا اینستاگرام در ایران دارای چنين محبوبيت قابل توجھی می باشد جالب باشد که اینستاگرام در ایران علاوه بر جنبه ی اجتماعی آن، جنبه ی دیگری ھم دارد که حائز اھميت بسيار بالایی می باشد و از منظر دیگر وارد شدن اینستاگرام در حوزه ی کسب وکار می باشد، البته که بيشتر مردم از نقش اینستاگرام در کسب وکار کاملا آگاھی دارند و این خود دليل روشنی برای این مسئله می باشد که اینستاگرام می تواند به رونق کسب وکار و ھمين طور برند سازی کسب و کار کمک بسياری کند. ھشتک در پست ھای اینستاگرام می تواند فالوور شما را افزایش دھد: حتما دانستن این نکته برای خيلی از ما بسيار جالب خواھد بود که وقتی شما در پست اینستاگرام خود از علامت ھشتک استفاده می کنيد می تواند دليلی باشد تا اینستاگرام شما از طریق که مطلب مورد جستجوی خود را با ھشتک سرچ می کند دیده شوید. این علامت نردبانی شکل در اینستاگرام یک معنی مفھومی نيز در این شبکه ی ادت ویا خصومتيبعد از علامت نردبانی در اینستاگرام ھشتک ناميده می شود و این کلمات حکم دسته بندی دارند. پستھای دوستان را در اینستاگرام لایک کنيد تا فالوور شما شوند: به نظر خيلی از ما بھترین سرگرمی در اینستاگرام شاید این باشد که پستھا و تصاویر دوستانمان را ببينيم، اما نکته ی قابل توجه این است که بھترین نوع دیدن قبل از ھرحسادت ویا خصومتی در زیر پستھای دوستان و کاربران اینستاگرام فعال کردن علامت لایک می باشد که نشان از مھربانی و دور اندیشی شما می باشد و شاید به نظر نرسد ولی ھمين عمل می تواند ترفندی برای جذب فالوور در اینستاگرام باشد، علت این است که گذاشتن لایک در زیر پستھای کاربران در اینستاگرام عملی است که سبب دیده شدن نام شما و نام کسب وکار وبرند شما در نظر دوستان وکاربران می شود و می تواند یکی از بھترین روشھا برای جذب فالوور در اینستاگرام باشد.

کامنت گذاشتن ترفند دیگری در جذب فالوور می باشد:

از نظر تعریفی شاید لازم باشد بگویيم پاسخ به این مسئله نيز تشابھی با پاسخ مطلب قبلی( پستھای دوستان و کاربران را در اینستاگرام لایک کنيد تا فالوور شما شوند. ) دارد. نکته ای که بيشتر از ھر چيز به این تشابه دامن می زند این است که کامنت گذاشتن در زیر پست کاربران با نام برند و کسب وکاری که دارید بيشتر از ھر نتيجه ای می تواند کمک به دیده شدن برند شما در اینستاگرام کند. از این نکته که بگذریم می رسيم به محتوای کامنت. البته شاید در ذھن نکته ی به این کوچکی، چندان حائز اھميت به نظر نياید، اما باید بگوی ھمين نکته ی کوچک در اینستاگرام بسيار جای تامل دارد، چرا که نوشتن یک جمله ی زیبا و جذاب در نظر خواننده می تواند تحسين برانگيز باشد و بابی شود برای نشان دادن حسن نيت شما که می تواند منجر به وفاداری صاحب پست در اینستاگرام نسبت به برند و کسب وکار شما در اینستاگرام شود. از طرفی گذاشتن کامنت در زیر پستھا ی شخصيتی معروف در اینستاگرام می تواند باعث جلب توجه ی کابران نسبت به نام برند شما در اینستاگرام شود. پس می توان نتيجه گرفت که از ھر جھت که به قضيه نگاه کنيم برای ما کاملا ثابت شده است که نوشتن متنی زیبا به عنوان کامنت در زیر پست کاربران در اینستاگرام به خصوص اگر این کاربر، شخصيتی معروف در جامعه باشد می تواند خيلی بيشتر از آنچه باور دارید به دیده شدن شما در فضای مجازی اینستاگرام باعث شود. به دور از حسادت و خصومت بھتر است دیگران را فالو کنيم: فالو کردن دیگران در شبکه مجازی اینستاگرام باید برای معرفی برند یا کسب وکار شما به دور از ھر خصومت و یا حسادتی انجام پذیرد. این عمل در فضای مجازی اینستاگرام نه تنھا از ارزش شما چيزی کم نمی کند بلکه می تواند چھره ی زیبایی از برند شما در فضای مجازی بيافریند. لازم است بگویم که قانون فالو کردن در فضای مجازی اینستاگرام به گونه ای است که اگر توسط شخصی یا برندی در اینستاگرام فالو شدید شما ھم فالوبک برای او بفرستيد تا نشان دھيد به او ارزش فائل می باشيد و وفادار ھستيد. شاید به نظر نياید اما ھمين حرکت به ظاھر ساده می تواند عاملی باشد در نشان دادن شما و برند کسب وکارتان در فضای مجازی اینستاگرام که قطعا آثار آن در فضای واقعی کسب وکار به وضوح نمایان می باشد. آیا ممکن است پست گذاشتن در اینستاگرام چندان مھم باشد.پ: شاید خيلی از ما در پاسخ به این پرسش دچار سردر گمی شویم که چطور ؟؟ اما بھتر است در پاسخ اینطور بيان کنيم یکی از جنبه ھای خوب پست منظم گذاشتن در اینستاگرام می تواند گویای این مطلب باشد که شما برای صفحه ی خود زمان صرف می کنيد و برای کار خودتان ارزش قائل ھستيد، وھمين نکته به این ریزی می تواند انقلابی بزرگ در کسب و کار شما در فضای مجازی اینستاگرام و حتی فضای واقعی کسب وکار بوجود آورد، پس لازم است در این زمينه تذکر بيشتری دھيم که پست گذاشتن منظم شما در صفحه ی اینستاگرام کسب وکارتان می تواند بسيار حائز اھميت باشد. وآنچه مسلم است این است که جریان زندگی در ھمه ی ابعاد بسيار مھم است زیرا که نشانی از طراوت و شادابی و ھمين طور پویایی شما در اینستاگرام و زندگی واقعی می باشد. از نگاھی دیگر پست منظم در صفحه ی اینستاگرام و با توجه به نظرات و سليقه ھای کاربران به تنھایی می تواند عاملی برای نشان دادن ارزشی باشد که شما برای دوستانتان در اینستاگرام قائل ھستيد، واین خود باعث احترامی خاص برای شما در فضای مجازی کسب و کار در نظر دوستان اینستاگراميتان خواھدشد. از جمله بندھای مورد نظر می توان لایک، کامنت و فالوور ھا را در نظر آورد، ضمن اینکه پست منظم شما در اینستاگرام عامل مھمی می شود برای شناساندن شما وبرندتان در این فضای مجازی. ناگفته نماند که این یک موفقيت فوق العاده
خواھد بود برای کسب و کار وھمين طور برند شما در اینستاگرام.

چرابایددر اینستاگرام فعایت موثر داشت؟؟

تاریخ : 396/06/27 ساعت :
نویسنده : علیرضا رفیعی

فزایش فالوور در اینستاگرام
چرا باید در اینستاگرام فعالیت موثر داشته باشیم!!
از آنجا که اینستاگرام از جمله شبکه های پرطرفدار اجتماعی می باشد،  افراد زیادی با حساب های کاربری متفاوت در اینستاگرام مشغول فعالیت هستند.
اما آیا اینستاگرام شبکه ای صرفا برای خوش گذرانی می باشد.
درباره ی این نگرش در مورد اینستاگرام اینطور باید توضیح داد که شبکه ی اجتماعی اینستاگرام علاوه بر جنبه ی تفریح و وقت گذرانی از نظرها ی دیگر نیز مورد بررسی قرار دهیم، آنچه که تا کنون برای بیشتر کاربران اینستاگرام به اثبات رسیده است این است که در اینستاگرام فرصتی پیش آمده تا افراد همکار یکدیگر را پیدا کنند و با هم در ارتباط باشند.
در ضمن اینستاگرام فرصتی برای کاربران به وجود آورده تا تجربه ها و سلیقه های خود را برای یکدیگر به اشتراک گذاشته و زمینه ای برای تبادل تجربه فراهم آورده است.
اما اگر بخواهیم از جنبه ی افزایش فالوور در اینستاگرام سخن به میان آوریم بهترین جمله این است که راههای زیادی برای افزایش فالوور در اینستاگرام وجود دارد که هر کدام برای خود مقوله ای پر محتوی می تواند باشد

افزایش-فالوور-اینستاگرام

لایک اینستاگرام و افزایش کامنت اینستاگرام را تجربه کنید و فالوور جذب کنید

تاریخ : 396/07/16 ساعت :
نویسنده : رضا اسعدی

چقدر افزایش فالوور اینستاگرام اهمیت دارد؟

همیشه سوال اینجاست که کمیت بهتر است یا کیفیت؟

واقعا امر این است هر دو مهمتر است، ما بایستی هم به کمیت اهمیت دهیم و هم به کیفیت.

در اینستاگرام، شما باید به کیفیت تصاویر و فیلم هایی که در صفحه تان بارگزاری میکنید اهمیت دهید، می بایست پست های شما کاربران را مجذوب کند. ضمن اینکه در متن تمامی کپشن ها از کاربران بخواهید سایر پست های شما را بخوانند و نظر

دهند و بهترین آنها را لایک کنند. شما باید تمامی عوامل موثر برای موفقیت در اینستاگرام را رعایت کنید. این میشود " کیفیت "

" کمیت " همان تعداد فالوورهای شماست. که زحمت آن به دوش ماست. ما فالوورهای شما را کاملا مرتبط و هدفمند افزایش میدهیم. شما با پست های جذاب و مرتبط به فالوئرهای جذب شده میتوانید آنها را به مشتریان خود تبدیل کنید. هدف هر

کسب و کاری همین است.